Gedragsproblemen

Boksen als middel voor

kinderen

  • Agressie training
  • Kinderen met autistische stoornissen
  • Kinderen met ADHD- en ADD-problematiek
  • Andere vormen van gedragsproblematiek
Uit wetenschappelijke onderzoeken komt de laatste jaren onweerlegbaar naar voren dat boksen – uiteraard mits verantwoord beoefend – een uitstekende sport is voor kinderen met beperkingen als autisme, ADD en ADHD. Binnen de sport leren de kinderen op respectvolle wijze om te gaan met fysieke nabijheid van anderen, beheersing op te brengen, te luisteren naar aanwijzingen en zich te focussen.
Dit natuurlijk mede omdat de prikkels, hoewel redelijk intens, sterk gereguleerd worden door de omgeving en de lessituatie. In de les is voor de sporters exact duidelijk wat ze kunnen verwachten. Daarnaast kunnen ze zich op verantwoorde wijze afreageren. De praktijk leert dat dit een duidelijke gedragsverbetering oplevert die er – voor de sporters zelf – bijna onmerkbaar insluipt. Door de vanzelfsprekend van het respect hebben voor de tegenstander, luisteren naar de lesgever, het beheersen van de impulsen en andere facetten die bij het boksen ‘normaal’ zijn, maakt het kind zich het gewenste gedrag geleidelijk aan eigen en slijten de patronen in.
Voor workshops en cursussen beschikt de Boksacademie over gediplomeerde boksleraren, die desgewenst in een therapeutische setting samenwerken met gedragswetenschappers. De gedragswetenschappers kunnen via de Boksacademie worden ingezet, maar uiteraard ook van een instelling zelf komen.
Informeer eens naar de mogelijkheden. Een lesprogramma wordt altijd in nauw overleg samengesteld.

Boksen als middel voor

volwassenen

  • Autistische stoornissen
  • ADHD- en ADD-problematiek
  • Andere vormen van gedragsproblematiek
Ook volwassenen met beperkingen als autisme, ADD en ADHD en diverse andere gedragsstoornissen hebben baat bij het boksen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het regelmatig volgen van – aangepaste – boks trainingen tal van positieve werkingen op het gedrag heeft. Zoals het op respectvolle wijze omgaan met fysieke nabijheid van anderen, beheersing opbrengen, acceptatie van gezag, luisteren naar aanwijzingen en verbetering van de mogelijkheid tot focussen.
In de les worden de prikkels, hoewel redelijk intens, sterk gereguleerd door de omgeving en de lessituatie. Bovendien is voor de sporters exact duidelijk wat ze kunnen verwachten.
Daarnaast kunnen ze (zowel mannen als vrouwen, afzonderlijk en/of in gemengde groepen) zich op verantwoorde wijze afreageren. De praktijk leert dat dit een duidelijke gedragsverbetering oplevert die er – voor de sporters zelf – bijna onmerkbaar insluipt. Door de vanzelfsprekend van het respect hebben voor de tegenstander, luisteren naar de lesgever, het beheersen van de impulsen en andere facetten die bij het boksen ‘normaal’ zijn, maakt de bokser zich het gewenste gedrag gaandeweg eigen en slijten de patronen in.
Een apart aspect van de gemengde trainingen is dat ook aandacht wordt besteed aan het ‘sportief’ en respectvol omgaan met de andere sekse. Ook dit blijkt in de praktijk uitstekend te werken; gaandeweg internaliseren de sporters de waarden en normen die op hen – als vanzelfsprekend – worden overgedragen.
Voor workshops en cursussen beschikt de Boksacademie over gediplomeerde boksleraren, die desgewenst in een therapeutische setting samenwerken met gedragswetenschappers. De gedragswetenschappers kunnen via de Boksacademie worden ingezet, maar uiteraard ook via een instelling komen.